ให้คะแนน 5.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน

HAND & BODY

CITRUS & GREEN TEA

ให้คะแนน 4.50 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน
ให้คะแนน 3.50 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน

HAND & BODY

LAVENDER & JOJOBA

ให้คะแนน 4.00 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน